Midlertidig overnatning

Hvad skal du være opmærksom på, når du arrangerer en midlertidig overnatning?

Reglerne vedrørende midlertidig overnatning er ændret fra 2022. Fremover skal midlertidig overnatning ikke godkendes, men du skal stadig meddele kommunen at overnatningen finder sted, og der er en række sikkerhedskrav du skal overholde. Meddelelsen om midlertidig overnatning sendes til kommunen via skemaet som du finder link til nederst på denne side.

Kravene til midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet BR18 § 6g samt bygningsreglementets vejledning til brand – kapitel 7.3.11 (vær opmærksom på, at der i vejledningen henvises til yderligere afsnit, bl.a. for krav til flugtveje og ordensregler).

Bygningsreglementet foreskriver, at midlertidig overnatning kan foretages i op til 50 dage per kalenderår, i bygninger der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, når det sikres at:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 7 døgn
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, er mindst 1 fast vågen vagt
  4. Der indsendes en driftsjournal inkl. ordensregler for forebyggelse af brand. Se eksempel her
  5. Der indsendes en belægningsplan når der er mere end 50 overnattende i samme lokale
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks (findes almindeligvis allerede på institutioner, skoler m.m. Kontakt overnatningsstedet for nærmere info)
  7. Midlertidige overnatninger meddeles til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunen have information herom senest 4 uger før.

Nedenfor finder du en uddybende beskrivelse af kravene.

Her kan du planlægge midlertidig overnatning
Klik for info
Midlertidig overnatning – op til max. 7 døgn
Klik for info
Midlertidig overnatning skal meddeles senest 14 dage før overnatningens start
Klik for info
Driftsjournal og belægningsplaner – Bilag til meddelse om midlertidig overnatning
Klik for info
Krav der altid er gældende i forbindelse med midlertidig overnatning
Klik for info

 

Opret meddelelse om midlertidig overnatning i Struer Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Skive Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Holstebro Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Lemvig Kommune

 

Hvis ikke en overnatning kan afholdes efter gældende regler

Hvis ikke den midlertidige overnatning kan arrangeres i overensstemmelse med de gældende regler for midlertidig overnatning i visse bygninger, er der tale om en midlertidig anvendelsesændring af et byggeri og der må søges byggetilladelse i den respektive kommune. Der søges om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.

Spørgmål til midlertidig overnatning?

Spørgsmål til regler m.m. vedrørende midlertidig overnatning skal sendes til kommunens bygningsmyndighed. Nordvestjyllands Brandvæsen modtager meddelelser om midlertidig overnatning på vegne af kommune, men har ikke myndighed til at afklare tvivlsspørgsmål. Bygningsmyndighederne kan kontaktes på nedenstående mail:

Struer Kommune byggesagsbehandler@struer.dk

Skive Kommune tek@skivekommune.dk

Lemvig Kommune teknik@lemvig.dk

Holstebro Kommune tm@holstebro.dk

Ved problemer med skema til meddelelse af midlertidig overnatning her på siden, kontakt venligst Nordvestjyllands Brandvæsen post@nvjbrand.dk.