Midlertidig overnatning

Hvad skal du være opmærksom på, når du arrangerer en midlertidig overnatning?

Planlægger du en overnatning i lokaler der ikke almindeligvis bruges til dette, skal kommunen orienteres på forhånd.

Midlertidig overnatning skal ikke godkendes, men du skal meddele kommune at overnatningen finder sted, og du skal sikre at de lovbestemte sikkerhedskrav til overnatningen overholdes. Meddelelsen om midlertidig overnatning sendes til kommunen via skemaet som du finder link til nederst på denne side.

Overnatninger skal meddeles kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunen have information herom senest 4 uger før.

Kravene til midlertidig overnatning er beskrevet i bygningsreglementet BR18 § 6g samt bygningsreglementets vejledning til brand – kapitel 7.3.11.

Midlertidige overnatninger kan afholdes når følgende overholdes:

  1. Overnatning er korterevarende – op til maksimalt 7 døgn
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder
  3. Der er mindst 1 fast vågen nattevagt ved overnatning med mere end 150 personer i samme bygning
  4. Der er indsendt en driftsjournal inkl. ordensregler for forebyggelse af brand til kommunen. Er der ikke udarbejdet en specifik driftsjournal for overnatningsstedet, kan eksemplet her benyttes eksempel driftsjournal (download filen og vedhæft meddelelsen). Driftsjournalen skal ikke være udfyldt ved meddelelse til kommunen, men udfyldes ved gennemgang af lokaler forud for overnatningen. Ved overnatning over flere dage skal den udfyldes een gang dagligt.
  5. Der er indsendt en belægningsplan ved overnatninger med mere end 50 overnattende i samme lokale
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks (findes almindeligvis allerede på institutioner, skoler m.m. Kontakt overnatningsstedet for nærmere info

Nedenfor finder du en uddybning af krav til midlertidig overnatning

Her kan du planlægge midlertidig overnatning
Klik for info
Midlertidig overnatning – op til max. 7 døgn
Klik for info
Midlertidig overnatning skal meddeles senest 14 dage før overnatningens start
Klik for info
Driftsjournal og belægningsplaner – Bilag til meddelse om midlertidig overnatning
Klik for info
Krav der altid er gældende i forbindelse med midlertidig overnatning
Klik for info

 

Opret meddelelse om midlertidig overnatning i Struer Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Skive Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Holstebro Kommune

Opret meddelse om midlertidig overnatning i Lemvig Kommune

 

Hvis ikke en overnatning kan afholdes efter gældende regler

Hvis ikke den midlertidige overnatning kan arrangeres i overensstemmelse med de gældende regler for midlertidig overnatning i visse bygninger, er der tale om en midlertidig anvendelsesændring af et byggeri og der må søges byggetilladelse i den respektive kommune. Der søges om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk.

Spørgmål til midlertidig overnatning?

Spørgsmål til regler m.m. vedrørende midlertidig overnatning skal sendes til kommunens bygningsmyndighed. Nordvestjyllands Brandvæsen modtager meddelelser om midlertidig overnatning på vegne af kommune, men har ikke myndighed til at afklare tvivlsspørgsmål. Bygningsmyndighederne kan kontaktes på nedenstående mail:

Struer Kommune byggesagsbehandler@struer.dk

Skive Kommune tek@skivekommune.dk

Lemvig Kommune teknik@lemvig.dk

Holstebro Kommune tm@holstebro.dk

Ved problemer med skema til meddelelse af midlertidig overnatning her på siden, kontakt venligst Nordvestjyllands Brandvæsen post@nvjbrand.dk.