Forberedt på kriser

Nye anbefalinger fra myndighederne –  du og din hustand skal kunne klare jer selv i tre døgn i tilfælde af en krise

Danmark er grundlæggende et trygt og sikkert land med en udbygget og sammenhængende infrastruktur. Men det moderne og digitaliserede samfund er også sårbart, ikke mindst i krisesituationer hvor adgang til basale fornødenheder som strøm, vand og indkøb kan blive afbrudt i kortere eller længere perioder.
Uanset årsagen til en krise, kan du spille en aktiv rolle i at sikre, at du selv, din hustand og samfundet kommer godt igennem.
Beredskabsstyrelsen har udgivet en ny pjece med råd til hvordan du og din hustand kan klare jer selv, så vi samlet står bedre rustet til fremtidens kriser. Rådene er udarbejdet i et samarbejde mellem en række danske myndigheder. Du finder pjecen her: