Røgalarm

De fleste har en naturlig frygt for ild, mens mange ikke har samme frygt og respekt for ildens røg.

De fleste, som omkommer i brand, dør som følge af røgforgiftning, og mange får alvorlige røgskader efter at have opholdt sig for længe i røgfyldte rum. Brandrøg indeholder mange forskellige giftige gasarter afhængigt af, hvad der brænder. Den mest almindelige gas er kulilte, som er både usynlig og lugtfri, og som gør, at man i løbet af få minutter mister bevidstheden. Ved selv en lille brand kan hjemmet fyldes med den giftige røg på under 5 minutter.

Ved at opsætte røgalarmer øger du derfor din chance for at blive advaret, inden branden har nået at sprede sig. Det giver dig bedre mulighed for at slukke branden selv eller tid til at redde dig selv og andre ud af boligen og få tilkaldt hjælp. På den måde kan røgalarmen være med til at redde liv.
Mange børn bliver forskrækkede og bange for røgalarmens hylen og ved ikke, hvad lyden betyder. Derfor er det vigtigt, at børn lærer lyden at kende og ved, hvad det betyder, hvis røgalarmen går i gang. Få evt. dit barn til at hjælpe med at skifte batterier, og lad ham eller hende se og høre røgalarmen, når den er i gang. Tal om, hvad man skal gøre, hvis røgalarmen pludselig hyler, og hvordan man kommer hurtigst ud af jeres hjem.
Det ses også, at nogle børn er vant til, at røgalarmen hyler, når der f.eks. laves mad, og derfor ikke har den nødvendige respekt omkring røgalarmens lyd. Gør det derfor klart for dit barn, at man altid skal tage røgalarmens lyd meget alvorligt.

Læs mere her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/roegalarmer/Pages/roegalarmer.aspx


Få styr på røgalarmerne i hjemmet
Der bør være mindst én røgalarm i enhver bolig. I nybyggede boliger er der lovkrav om røgalarmer.
En røgalarm bør maks. være 7 år gammel, inden den udskiftes.
Man bør have en røgalarm på hver etage.
Røg stiger opad, og derfor bør røgalarmen altid være placeret midt i loftet. Hvis muligt 80-100 cm fra væggen.
Tjek, at røgalarmen er CE-mærket. Det angiver, at alarmen lever op til EU-lovgivningen og de standarder, der fremgår heraf.
Gør det til en fast vane at afprøve røgalarmen, eksempelvis hver den 1. i måneden, og husk at skifte batteriet ca. en gang om året.

Der findes to typer røgalarmer, ioniske og optiske
Forenklet kan man sige, at ioniske røgalarmer “mærker” røgen. Dvs. at de ikke kun reagerer på synlig røgdannelse, men også på usynlig røg. Ioniske røgalarmer betragtes som bedst egnede til at opdage åbne brande med adgang til ilt f.eks. fedtbrande, brande i papirkurve, fjernsynsbrande og lignende.
Optiske røgalarmer “ser” røgen. Disse måler antallet af røgpartikler i luften ved hjælp af gennemlysning med infrarødt lys. Denne type røgalarmer er bedst, når det drejer sig om ulmende brande f.eks. fra en cigaretglød eller overophedede el-ledninger.

Hvis røgalarmen hyler uden, at der er brand
Der kan være flere årsager til, at røgalarmen begynder at hyle, selvom der ikke er brand. F.eks. kan damp fra badeværelset eller mados fra køkkenet aktivere røgalarmen. I sådanne tilfælde er det en god idé at lufte ud ved at åbne vinduerne og evt. vifte omkring røgalarmen med en avis eller lignende.
Røgalarmen kan også gå i gang, når der er meget støv i luften, f.eks. i forbindelse med slibearbejde, og støv kan også med tiden trænge ind i alarmen. I sådanne tilfælde fjernes støvet bedst med en støvsuger.
Hvis røgalarmen bliver ved med at gå i gang uden, at du kan finde en årsag, bør den udskiftes.

Hvis røgalarmen kommer med et enkelt bip
Når det er tid til, at røgalarmen skal have skiftet batteri, afgiver den et kort bip med jævne mellemrum. Sørg derfor altid for at have ekstra batterier i hjemmet, og skift dem med det samme.