Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

Automatiske brandalarmanlæg er brandtekniske anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Et brandalarmanlæg kan også omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.
Med et automatisk brandalarmeringsanlæg advares personer om eventuel fare og brandvæsnet tilkaldes automatisk ved brand eller røgudvikling.

Tilslutning af nyt ABA

Nordvestjyllands Brandvæsen varetager myndighedsbehandling samt økonomisk administration af de automatiske brandalarmeringsanlæg i Skive, Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner. Overvågning af brandalarmer foretages af Falcks døgnbemandede brandvagtcentral.

Oprettelse af nye ABA’er sker ved henvendelse til Falcks Alarmadministration på e-mail: alarm2488@falck.dk eller tlf.: 7022 0803.

Falck vil, foruden et informationsbrev, sende følgende dokumenter som skal udfyldes, forud for tilslutning af et nyt anlæg:

 

Takster for automatiske brandalarmanlæg 2022

Oprettelse 2.292,38 kr.
Årlig takst i Skive, Struer, Holstebro Kommuner 7.500 kr.
Årlig takst i Lemvig Kommune 6.000 kr.
Blind alarm 5.707 kr.

Alle takster er ekskl. moms.

For anlæg nr. 2 på samme adresse og med samme kundeforhold faktureres halv takst.

Takst for oprettelse af nye anlæg faktureres af Falck. Øvrige takter faktureres af Nordvestjyllands Brandvæsen.