Automatiske brandalarmanlæg (ABA)

Automatiske Brandalarmanlæg (ABA)

Automatiske brandalarmanlæg er brandtekniske anlæg, som er krævet i henhold til byggeloven og som skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Et brandalarmanlæg kan også omfatte sprinkleranlæg, trappesprinkleranlæg, varslingsanlæg og brandventilationsanlæg.
Med et automatisk brandalarmanlæg advares personer om eventuel fare og brandvæsnet tilkaldes automatisk ved brand eller røgudvikling.

Nordvestjyllands Brandvæsen varetager myndighedsbehandling samt økonomisk administration af de automatiske brandalarmanlæg i Skive, Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner. Overvågning af brandalarmer foretages af Nordvestjyllands Brandvæsens døgnbemandede brandvagtcentral.

Tilslutning af nyt ABA

Oprettelse af et nyt automatisk brandalarmeanlæg sker ved henvendelse til Nordvestjyllands Brandvæsen på e-mail: myn@nvjbrand.dk eller på tlf.: 4053 0030.

I Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA er alle krav til automatiske brandalarmanlæg beskrevet. Følgende bilag til bestemmelserne skal udfyldes, forud for tilslutning af et nyt anlæg:

Service og drift af anlæg

Når et anlæg er godkendt, er det virksomhedens eget ansvar at sørge for den løbende service og drift. Det er vigtigt at virksomheden kender og overholder tilslutningsbestemmelserne for opkobling af ABA med tilhørende bilag:

Tilslutningsbestemmelser for opkobling af ABA

Takster for automatiske brandalarmanlæg 2024

Oprettelse 2.292,38 kr.
Årlig takst for overvågning 7.500 kr.
Blind alarm 5.940 kr.

Alle takster er ekskl. moms.

For anlæg nr. 2 på samme adresse og med samme kundeforhold faktureres halv takst.

Takst for oprettelse af nye anlæg faktureres af Falck. Øvrige takster faktureres af Nordvestjyllands Brandvæsen.