Risikobaseret dimensionering 2017

Plan for den risikobaserede dimensionering beskriver de lokale risici, analyser og vurderinger, der ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet, der hører under Nordvestjyllands Brandvæsen.

Plan for risikobaseret dimensionering 2017