Risikobaseret dimensionering 2018-2021

Plan for den risikobaserede dimensionering (RBD) beskriver de lokale risici, analyser og vurderinger, der ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet, der hører under Nordvestjyllands Brandvæsen.

Planen er senest opdateret i 2018.

Læs Risikobaseret dimensionering 2018-2021