Risikobaseret dimensionering 2018-2021

Plan for den risikobaserede dimensionering (RBD) beskriver de lokale risici, analyser og vurderinger, der ligger til grund for dimensioneringen af redningsberedskabet, der hører under Nordvestjyllands Brandvæsen.

Planen skal revideres ved behov, dog minimum een gang i hver byrådsperiode. Den gældende plan er politisk godkendt i de fire ejerkommuner i 2020.

Læs Risikobaseret dimensionering 2018-2021