Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S er et fælleskommunalt selskab, der dækker kommunerne Lemvig, Holstebro, Skive og Struer, med i alt 11 brandstationer, en frivilligenhed samt 2 suppleringsberedskaber fordelt i de 4 kommuner.

Selskabet driver selv tre brandstationer i Lemvig Kommune, mens driften af de øvrige er udliciterede og drives af Falck på nuværende tidspunkt.
Samlet er vi ca. 200 deltidsbrandmænd samt ca. 70 frivillige.

Nordvestjyllands Brandvæsen arbejder dagligt på at yde en service, som vil gavne såvel borgerne som erhvervsliv i de 4 kommuner. Serviceniveauet fastlægges af den fælles beredskabskommission i samarbejde med byrådene i de 4 kommuner. Myndighedsopgaver og øvrige arbejdsopgaver udføres efter Beredskabslovens- og øvrig lovgivnings rammer.

Det er ligeledes Nordvestjyllands Brandvæsen, der står for alt omhandlende brandsyn, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelse til opstilling af større festtelte, tilladelse til brug og opbevaring af fyrværkeri samt vejledning til borgere om brandsikkerhed og forebyggelse.

Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen