Elementær brandbekæmpelse

Formål:
Deltageren bliver fortrolig med at forebygge brand og på, hvordan man agerer, hvis uheldet er ude.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
3 timer.

Indhold:
Forebyggelse af brand.
Forbrændingsteori.
Den trinvise brandbekæmpelse.
Korrekt anvendelse af mindre slukningsmateriel herunder brandtæppe, vandslukker, pulverslukker og CO²-slukker.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 20 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk