Brandsyn

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren om formålet med de brandforebyggende regler. Nordvestjyllands Brandvæsen gennemfører hvert år ca. 650 brandsyn og lægger stor vægt på, at de ansvarlige personer på brandsynspligtige virksomheder inddrages i den forebyggende indsats som en aktiv medspiller.
Gennemførelse af brandsyn er en af de mest betydningsfulde opgaver, som Nordvestjyllands Brandvæsen løser inden for det forebyggende område. Vores brandsyn foretages både anmeldt og uanmeldt og kan gennemføres på alle tider af døgnet.

Formålet med brandsyn er:
At mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø.
At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Påbud og forbud
Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.
Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, skal kommunalbestyrelsen melde det til politiet.
Nordvestjyllands Brandvæsen medvirker desuden gerne ved vejledning om sikkerhed, afvikling af brandsikkerhedskurser og andre forebyggende tiltag ude i diverse virksomheder.