Brandsyn

Et brandsyn er en lovpligtig kontrol af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller en brandfarlig virksomhed. Brandsyn er en væsentlig del af indsatsen for at forebygge brand, og hvis uheldet er ude, at reducere følgerne bl.a. med forsvarlige rednings- og slukningsveje.

 

Det ser vi efter ved brandsyn

 

Ved brandsyn kontrollerer vi at de brandtekniske vilkår for bygningen er overholdt, eksempelvis om der er bygget om, uden tilladelse. De brandtekniske vilkår defineres af kommunen i ejendommens byggetilladelse. Derudover kontrollerer vi, i bygninger hvor mange mennesker er samlet, at den daglige drift ikke er en hindring for brandsikkerheden. Det kan eksempelvis være at flugtveje er spærret.

Ved brandsyn lægger vi stor vægt på at have en dialogbaseret tilgang og vi sætter tid af til at vejlede om formålet med de brandforebyggende regler. Vi henviser til Plan og Boligstyrelsens vejledning vedrørende krav til bygningsejer i forhold til drift-, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger: Hent vejledningen her. Vær opmærksom på, at der i 2024 er kommet følgende rettelsesblad til kapitel 7 om Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold.

Ved brandsyn kan vi afgive påbud ved mindre mangler. Er der væsentlige problemer med brandsikkerheden, kan vi nedlægge forbud mod at stedet benyttes frem til forholdene er udbedret.

Nordvestjyllands Brandvæsen går ca. 650 brandsyn om året. Størstedelen er varslede brandsyn, men vi har mulighed for at gå brandsyn uvarslet og på alle tider af døgnet.

 

Her kommer vi på brandsyn

 

Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. Følgende er omfattet af disse regler:

  • Fredede bygninger
  • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
  • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser
  • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende
  • Butikker til flere end 150 personer
  • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v.

 

Er du i tvivl om din lokalitet er underlagt reglerne om brandsyn kan du kontakte myndighedsafdeling hos Nordvestjyllands Brandvæsen på myn@nvjbrand.dk.