Diverse

Brandhaner:
Brandhanerne ejes af kommunerne, og evt. spørgsmål i forbindelse med brandhanerne skal derfor rettes til din kommune.

Skorstensfejning:
Har du spørgsmål til skorstensfejningen eller betalingen herfor, skal du kontakte din lokale skorstensfejer eller kommunen.

Byggesager:
Kommunens byggekontor er myndighed i alle byggesager. Henvendelser vedrørende nybyggeri, til- og ombygninger rettes derfor til kommunens byggekontor. Byggesager skal indsendes via Byg og Miljø
Nordvestjyllands Brandvæsen er kommunernes sagkyndige sparringspartner på brandområdet, og vi rådgiver byggekontorerne om brandmæssige forhold i forbindelse med byggesagsbehandlingen.
Kommunens byggekontor starter sagen op og videresender henvendelsen til Nordvestjyllands Brandvæsen.

Campingområder:
Både kommunens byggekontor og Nordvestjyllands Brandvæsen er myndighed ved etablering af telte- og campingområder til mere end 150 personer.

Ansøgning sendes til byggekontoret i din kommune og skal indeholde materiale, der viser:

 • Indretning af campingområdet.
 • Placering af brandmateriel.
 • Afstand mellem campingenhederne.
 • Friarealer.
 • Evt. forsamlingstelt.
 • Flugtvej – hvis pladsen indhegnes.
 • Beskrivelse af arrangementet.
 • Forventet antal besøgende.

Musikarrangementer og salgsområder og lignende større end 1000 m2:
Både kommunens byggekontor og Nordvestjyllands Brandvæsen er myndighed ved festival- og salgsområder, markeder, dyreskuer og lignende arrangementer større end 1000 m2.

Ansøgning til kommunens byggekontor skal indeholde materiale, der viser:

 • Indretning af pladsen.
 • Scener og forsamlingstelte.
 • Placering af brandmateriel.
 • Friarealer.
 • Tilkørselsveje.
 • Flugtveje hvis pladsen indhegnes.
 • Evt. sikkerhedsrapport.
 • Beskrivelse af arrangementet og forventet antal besøgende.

Forsamlingstelte og transportable konstruktioner til mere end 150 personer:
Kommunens byggekontor er myndighed, og ansøgning indsendes via Byg og Miljø
Transportable konstruktioner, f.eks. forsamlingstelte og andre midlertidige konstruktioner til mere end 150 personer, må ikke opsættes uden byggetilladelse. Forsamlingstelte og konstruktioner, som er certificeret, kan dog opsættes uden byggetilladelse efter orientering til kommunens byggekontor.