Forhøjet vandstand

Din ejendom – dit ansvar

Bor du i et risikoområde bør du forberede dig på høje vandstande. Som lodsejer er din ejendom dit ansvar, og du er selv anvarlig for at tage de fornødne forholdsregler for at sikre din bolig mod vand – gerne i samarbejde med dine naboer.

Kommunen har ansvar for den overordnede klimasikring, så som diger og højvandsværn, som sikrer alt det, vi ejer og har adgang til i fællesskab. Beredskabet tager fat og rykker ud, hvis der er fare for menneskers liv, miljø og natur, samt det der kaldes kritisk infrastruktur som strøm- og vandforsyning, veje, jernbaner og internet.Grundejerforeninger og lignende i Struer, Skive, Holstebro og Lemvig, kan kontakte Nordvestjyllands Brandvæsen ved ønske om konkret vejledning i hvordan I bedst sikrer jeres lokalområde ved høje vandstande.

Ligger din ejendom i et risikoområde?

Find ud af om din ejendom ligger i et risikoområde og dermed er særligt udsat. Oplysningerne kan du finde flere steder, blandt andet på www.kystplanlægger.dk  eller ved hjælp af værksøjet KAMP på www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp 

 

Film og pjece “klar til vand”

Syv Limfjordskommuner, deres respektive vandforsyninger og beredskaber, har i fællesskab udarbejdet en pjece samt en kort film med informatione om hvad du kan – og bør gøre, hvis du bor eller ejer ejendom i områder der er udsat for stormflod.

Se filmen her: “klar til vand” for lodsejere ved den vestlige Limfjord

Læs pjecen her: klar til vandet

Pjece og film er udviklet med  støttet af EU-Life-programmet og er et af delprojekterne i projektet Coast til Coast Climate Challenge.