Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) for driftsansvarlige

Formål:
Deltageren bliver fortrolig med korrekt betjening af ABA-anlæg samt opnår kendskab ansvar og pligter som ABA-driftsansvarlig.

Målgruppe:
Driftsansvarlig for et eller flere ABA-anlæg.

Varighed:
3 timer.

Indhold:
Hvorfor har vi et automatisk brandsikringsanlæg.
Gennemgang af anlæg/detektortyper.
Orienteringsplaner.
Drifts- og alarminstruks.
Den driftsansvarliges ansvar og pligter.
Brandteori.
Brandtekniske installationer.
Praktiske øvelser.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Bevis:
Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk