Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S er et fælleskommunalt selskab, der dækker kommunerne Lemvig, Holstebro, Skive og Struer, med i alt 11 brandstationer, Det frivillige Beredskab samt 2 ø-beredskaber fordelt i de 4 kommuner.
Selskabet driver selv 3 af brandstationerne, mens driften af de øvrige er udliciterede og drives på nuværende tidspunkt af Falck.
Samlet er der ca. 200 deltidsbrandmænd samt ca. 70 frivillige ansatte.

Nordvestjyllands Brandvæsen arbejder dagligt på at yde en service, som vil gavne såvel borgerne som erhvervslivet i de 4 kommuner. Serviceniveauet fastlægges af den fælles beredskabskommission i samarbejde med byrådene i de 4 kommuner. Myndigheds- og øvrige arbejdsopgaver udføres efter Beredskabslovens og øvrige lovgivnings rammer.
Det er ligeledes Nordvestjyllands Brandvæsen, der står for alt omhandlende brandsyn, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelse til opstilling af større festtelte, tilladelse til brug og opbevaring af fyrværkeri samt vejledning til borgere om brandsikkerhed og forebyggelse.

Administrationen er beliggende på Fælledvej 17 i Struer og er bestående af:

 

 

Claus Bo Nielsen
Beredskabsdirektør

 

 

 

 

Lars Erik Møller Leth
Viceberedskabsdirektør
Mail: lel@nvjbrand.dk
Mobil: 2285 3976

 

 

 

 

Per Borg Jakobsen
Beredskabsinspektør, tillidsrepræsentant
Mail: pbj@nvjbrand.dk
Mobil: 2330 5049

 

 

 

Else Kirk Filsø
Økonomi
Mail: ekf@nvjbrand.dk
Mobil: 2070 6175

 

 

 

Morten Würtz Gräs
Beredskabsinspektør, arbejdsmiljørepræsentant
Mail: mg@nvjbrand.dk
Mobil: 2166 2325

 

 

 

Birgitte Rex Buskov
Beredskabsinspektør
Mail: bb@nvjbrand.dk
Mobil: 3062 8965

 

 

 

Ib Stougaard
Beredskabsinspektør
Mail: ibs@nvjbrand.dk
Mobil: 2018 6006

 

 

 

Jesper Simmelkjær
Beredskabsassistent
Mail: jes@nvjbrand.dk
Mobil: 2080 4475

 

 

 

 

Amanda Christensen
Udviklingskonsulent
Mail: amc@nvjbrand.dk
Mobil: 2217 8503