Flaskegas i hjemmet

Anvendelse af flaksegas til blandt andet terrassevarmere, varmeovne, vandvarmere og komfurer medfører, at flaskegas i stigende grad findes i private hjem.
Flaskegas kan forårsage brand eller eksplosion, hvis den håndteres forkert. Den skal derfor opbevares og anvendes med omtanke.

Læs mere her:
http://brmv.dk/Skabeloner/Folder_flaskegas_i_hjemmet.pdf


Vidste du at:
Brandfaren opstår lige så snart, at gassen slipper ud.
Flaksegas er tungere end luft og vil derfor lægge sig ved gulvet.
Elektriske apparater kan antænde flaskegas og i værste fald forårsage eksplosion.
Et lugtstof er tilsat til flaskegas, så man kan lugte udstrømmende gas.
Gasflasker og gasdåser højst må indeholde 11 kg gas.

Opbevaring
Du må opbevare op til 40 kg gas indendørs i form af flasker på højst 11 kg, som ikke er i brug.
Rummet, som flaskegas opbevares i, skal være placeret over terræn og have mindst én dør eller ét oplukkeligt vindue til det fri.
Skabe til opbevaring af flaskegas skal have ventilationsåbninger i top og bund.
Gasflasker skal sikres mod farlige påvirkninger, f.eks. stød, fald og opvarmning.
Gasflasker skal opbevares stående, ellers virker sikkerhedsventilen ikke.
Opbevaring af gasflasker er ikke tilladt i kældre.

Gode råd
Undlad brug af åben ild – også rygning – under håndtering af gasflasker.
Hvis der lugter af gas, så luk for gassen og luft ud, men tænd eller sluk ikke for noget elektrisk.
Vær sikker på, at dit udstyr er CE- eller DG-mærket.
Brug aldrig beskadigede gasflasker eller udstyr.
Slanger skal udskiftes, hvis de har revner eller er beskadigede på anden vis.
Opsæt et skilt med teksten ”Trykflasker” på ydersiden af døren ind til rum med flaskegas.
Hav en pulverslukker (2-6 kg) i umiddelbar nærhed af det sted, hvor du anvender flaskegas.