Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 2 politikere fra henholdsvis Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommune samt politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi. Derudover deltager to observatører for henholdsvis de frivillige og medarbejderne i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Medlemmer af bestyrelsen i denne valgperiode er:

Borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, formand.
Borgmester i Struer Kommune, Niels Viggo Lynghøj, næstformand.
Borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby.
Borgmester i Skive Kommune, Peder Chr. Kirkegaard.
Medlem af Lemvig Byråd, Kenneth Bro.
Medlem af Struer Byråd, Per Jakobsen.
Medlem af Holstebro Byråd, Jens Kristian Hedegaard.
Medlem af Skive Byråd, Bente Østergaard.
Politidirektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Helle Kyndesen.
En observatør fra medarbejderne i Nordvestjyllands Brandvæsen.
En observatør fra de frivillige.

Beredskabsdirektøren for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S er sekretær for bestyrelsen.


Referater fra bestyrelsesmøder 2016-2021

Årsregnskaber: 2016-2019