Fyrværkeri

Salg af fyrværkeri
Fyrværkeri er farligt og skal behandles derefter.
Uanset om du ejer eller blot arbejder i butikken, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres ansvarligt.
De lokale brandmyndigheder foretager stikprøvekontrol over hele landet. Er forholdene ikke i orden, kan fyrværkeriet blive konfiskeret, og butikken risikerer at få en bøde.
Salg og håndtering af fyrværkeri skal altid anmeldes/ansøges til Nordvestjyllands Brandvæsen.
Husk i øvrigt, at man skal være over 18 år for at håndtere og sælge fyrværkeri.
Salg af fyrværkeri må kun finde sted i perioden fra den 15. december til den 31. december.
Anmeldelse og ansøgning:
Hvis salget foregår i butikslokalet og den samlede mængde fyrværkeri er under de tilladte 37,5 kg NEM, skal salget anmeldes.
Hvis salget flyttes ud af butikken eller hvis der opsættes containere, skal der ansøges om tilladelse.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Navn og CVR-nummer på ansøger.
  • Hvad der ansøges om (for eksempel opbevaring i container og salgssted i det fri).
  • Navn og adresse på salgs- og opbevaringssted. Hvis salget eller opbevaringen af fyrværkeri sker på 3. mands grund, skal der indhentes skriftlig tilladelse til benyttelse af arealet hos ejeren.
  • Relevant målfast oversigtstegning.
  • Mængder, der ønskes opbevaret.
  • Kortfattet beskrivelse af det fyrværkeri forretningen vil forhandle.

Anmeldelse og ansøgning kan med fordel ske via virk.dk, da disse skemaer til stadighed er opdateret i forhold til lovgivningen:
https://indberet.virk.dk/search/virk/Sikkerhedsstyrelsen%20fyrv%C3%A6rkeri