Fyrværkeri

Opbevaring og salg af fyrværkeri
Fyrværkeri er farligt og skal behandles derefter.
Uanset om du ejer eller blot arbejder i en butik der opbevarer/sælger fyrværkeri, er det dit ansvar, at fyrværkeri håndteres ansvarligt.
De lokale brandmyndigheder foretager stikprøvekontroller over hele landet. Er forholdene ikke i orden, kan fyrværkeriet blive konfiskeret, og butikken risikerer en bøde.

Salg af fyrværkeri må kun finde sted i perioden fra den 15. december til den 31. december og man skal være over 18 år for at håndtere og sælge fyrværkeri.

Anmeldelse og ansøgning:
Hvis salget foregår i butikslokalet og den samlede mængde fyrværkeri er under de tilladte 37,5 kg NEM, skal salget anmeldes. Flyttes salget ud af butikken eller hvis der opsættes containere, skal der ansøges om tilladelse.

Anmeldelse og ansøgning foretages via selvbetjeningløsning på virk.dk. Du skal have følgende klar ved anmeldelse/ansøgning:

  • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Relevante oplysninger om opbevarings/salgssted(er) (adresse, kontaktoplysninger på ansvarlig(e) etc.

 

Start anmeldelse/ansøgning om salg og opbevaring af fyrværkeri her