Meddel kommunen om midlertidig overnatning

Meddelelse om midlertidig overnatning

  Forening eller person som ansøger
  Navn på kontaktperson under overnatningen
  Institution, skole, virksomhed eller lignende
  OBS: Kun påkrævet for over 50 overnattende
  OBS: Kun påkrævet når overnatningsstedet IKKE har en DKV plan
  Ja, den ansvarlige accepterer at overholde nedenstående forhold
  Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. (BEK nr. 212 af 27/03/2008) herunder specielt afsnit 11 "Midlertidige overnatninger"

  Læs bekendtgørelsen på retsinfo.dk:
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2008/212

  Brandmateriel i overnatningslokaler med tilhørende flugtveje.

  Røgalarm i hvert overnatningslokale.

  Tydelige opslag med forbud imod rygning.

  Fast, vågen vagt, som foretager runderinger (Krav ved flere end 150 personer som overnatter jf. pkt. 11,8).