Meddel Lemvig Kommune om midlertidig overnatning

Skema til meddelelse om midlertidig overnatning

  Forening eller person som ansøger
  Forening eller institution der ansøger
  Navn på kontaktperson under overnatningen
  Institution, skole, virksomhed eller lignende
  Skal altid vedhæftes

  Link til eksempel på driftsjournal kan benyttes hvis ikke stedet allerede har en driftsjournal

  Skal altid vedhæftes

  Forslag til fuldmagt der kan kan benyttes

  OBS: Kun påkrævet for over 50 overnattende i samme lokale
  Den ansvarlige for overnatningen er bekendt med og bekræfter, at bestemmelserne om midlertidig overnatning nøje overholdes.
  Bygningsreglementets vejledning til brand – kapitel 7.3.11.