Frivillige

Det danske samfund og redningsberedskab har brug for frivillige, som har lyst til at arbejde med at forebygge og afhjælpe ulykker – og være klar ved større hændelser og katastrofer.

Der er mange forskellige opgaver, du som frivillig kan være med til at løse, f.eks:
Beredskab ved uvejr, storm og oversvømmelse.
Brand- og efterslukning.
Katastrofeberedskab.
Logistikopgaver.
Brand- og førstehjælpsvagter.
Nødindkvartering og forplejning af evakuenter.
I et lille omfang præventivt forebyggelsesarbejde i kommunen.
Ordenskorpsopgaver.

Alle frivillige i Nordvestjyllands Brandvæsen tilbydes gratis medlemskab i Beredskabsforbundet.
Redningsopgaverne er alsidige og udrykningerne forskellige fra gang til gang. Men én ting er sikkert. På den ene eller anden måde vil du være direkte medvirkende til at redde både liv og værdier og gøre beredskabet, borgeren – ja hele samfundet – mere robust.

I Nordvestjyllands Brandvæsen I/S har vi ca. 70 frivillige.

Vil du være frivillig?

Kontakt beredskabsinspektør Morten Würtz Gräs:
Mail: mg@nvjbrand.dk
Mobil: 2166 2325