Sankthansbål

Afbrænding af sankthansbål må kun finde sted sankthansaften og kræver ikke tilladelse.

Læs mere her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/sankthans/Documents/Sankthans%20-%20planche.pdf

Anbefalede afstande
De anbefalede afstande for sankthansbål er:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige marker.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Forsigtighed og sund fornuft
Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor:

www.holstebro.dk

www.struer.dk

www.skive.dk

www.lemvig.dk