Campingområder

Brandmæssige regler for campingområder til mere end 150 personer

Reglerne herunder gælder for camping- og teltområder til mere end 150 personer – udenfor godkendte campingpladser behandles af byggemyndighederne.

Campingområder, hvor flere end 150 personer er samlet, er endvidere omfattet af Beredskabslovens §35 stk. 3. Her er beskrevet, at Beredskabet kan træffe driftsmæssige foranstaltninger til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Ansøgning skal indeholde materiale der viser:

  • Indretning af campingområdet
  • Placering af brandmateriel
  • Afstand mellem campingenhederne
  • Friareler
  • Evt.  forsamlingstelt
  • Flugtvej – hvis pladsen indhegnes
  • Beskrivelse af arrangementet
  • Forventet antal besøgende

Kommunens byggemyndighed indhenter brandmæssig godkendelse/udtalelse hos Nordvestjyllands Brandvæsen.

Nordvestjyllands Brandvæsen foretager syn af pladser til mere end 150 personer, inden ibrugtagning. Aftale om syn kan gøres på tlf. 40 53 00 30.