Ophævelse af afbrændingsforbud

PRESSEMEDDELELSE DEN 19.06.2018 KL. 11.45

Afbrændingsforbuddet ophører – men pas stadig på i naturen.

Trods de seneste dages regn samt forventning om mere nedbør de kommende dage, så er naturen fortsat meget tør. Nordvestjyllands Brandvæsen har dog vurderet, at afbrændingsforbuddet kan ophæves pr. 19. juni 2018, gældende for kommunerne: Lemvig, Holstebro, Struer og Skive.

Vi opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret ligesom de forestående sankthansbål kræver den største opmærksomhed.

Nordvestjyllands Brandvæsen vil fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Særligt vedrørende Sankt Hans
Det er et krav, at nedenstående afstande til de kommende sankthansbål som minimum overholdes. I vindens retning fordobles afstanden:

• Minimum 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger, hede, klitter samt ved oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale
• Minimum 60 meter fra letantændelige markafgrøder
• Minimum 30 meter fra bygninger med hårdt tag
• Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål. Der gives ikke dispensation herfor grundet omstændighederne

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:
• Placér bålet med omtanke
• Brug aldrig brandfarlige væsker, når bålet tændes
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket, eftersluk med vand
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet
• Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet
• Inden du tænder, skal du sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål
• Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres

Ved afbrænding af sankthansbål vil det altid være arrangøren/den bålansvarlige, som tager den endelige afgørelse om forsvarligheden af bålafbrændingen. Hvis der er tvivl, startes bålet ikke.

Yderligere information og vejledning kan indhentes hos Nordvestjyllands Brandvæsen tlf. 4053 0030 eller besøg vores hjemmeside www.nvjbrand.dk.

God og brandsikker Sankt Hans