Når vandet kommer

Hvis vandet kommer i form af en stormflod, er det vigtigt som lodsejer at være klar, og der er heldigvis gode råd at hente. Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden er gået sammen om at imødegå oversvømmelser og om at rådgive ejere af boliger i udsatte områder om sikring ved høje vandstande. En ny pjece og film viser hvordan.

De fleste er nok klar over at vandstanden generelt er steget de senere år, og det kommer til at gå endnu hurtigere fremover.

Som lodsejer er det vigtigt at forberede sig på høje vandstande. Syv Limfjordskommuner, deres respektive vandforsyninger og beredskaber, har i fællesskab udarbejdet en pjece samt en film med informatione om hvad du kan – og bør gøre, hvis du bor eller ejer ejendom i områder der er udsat for stormflod.

Se filmen her: “klar til vand” for lodsejere ved den vestlige Limfjord

Læs pjecen her: klar til vandet

Ligger din ejendom i et risikoområde?

Find ud af om din ejendom ligger i et risikoområde og dermed er særligt udsat. Oplysningerne kan du finde flere steder, blandt andet på www.kystplanlægger.dk  eller ved hjælp af værksøjet KAMP på www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kamp

Din ejendom – dit ansvar

Bor du i et risikoområde bør du forberede dig på høje vandstande. Som lodsejer er din ejendom dit ansvar, og du er selv anvarlig for at tage de fornødne forholdsregler for at sikre din bolig mod vand – gerne i samarbejde med dine naboer.

Kommuner har ansvar for den overordnede klimasikring, så som diger og højvandsværn, som sikrer alt det, vi ejer og har adgang til i fællesskab. Beredskabet tager fat og rykker ud, hvis der er fare for menneskers liv, miljø og natur, samt det der kaldes kritisk infrastruktur som strøm- og vandforsyning, veje, jernbaner og internet.

Grundejerforeninger og lignende i kommunerne Struer, Skive, Holstebro og Lemvig, kan kontakte Nordvestjyllands Brandvæsen ved ønske om konkret vejledning i hvordan I bedst sikrer jeres lokalområde ved høje vandstande.

 

Pjece og film er udviklet med  støttet af EU-Life-programmet og er et af delprojekterne i projektet Coast til Coast Climate Challenge.