Opdatering af livreddende førstehjælp

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltageren indenfor 24 måneder har
gennemført basisuddannelsen “Førstehjælp ved ulykker” og “Førstehjælp ved ulykker”.

Formål:
Deltageren opdateres i at anvende førstehjælpens hovedpunkter samt udføre livreddende førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene, bevidsthedspåvirkning og ved tegn på kredsløbssvigt.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
3 timer.

Indhold:
Repetition af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker”.
Førstehjælp til blødning.
Førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger.
Førstehjælp ved forgiftninger.
Førstehjælp ved ætsninger.
Brug af nødflytning.
Øvelser med praksisnære scenarier.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk