Opdatering af førstehjælp ved hjertestop

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltageren indenfor 24 måneder har
gennemført basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker”.

Formål:
Deltageren opdateres i førstehjælp ved hjertestop og brug af hjertestarter.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
3 timer.

Indhold:
Repetition af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker”.
Førstehjælp til blodprop i hjertet samt slagtilfælde.
Øvelser med praksisnære scenarier.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk