Førstehjælpere med særligt ansvar

Formål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter samt udføre livreddende førstehjælp og anvende hjertestarter.
Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger samt yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltageren kan vurdere og yde relevant førstehjælp ved småskader.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede sygdomssituationer samt vurdere og yde relevant førstehjælp herved.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved forbrændinger, forgiftninger og ætsninger.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
12 timer.

Indhold:
Det komplette indhold af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”, 4 timer.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen “Førstehjælp ved blødninger”, 1,5 timer.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen “Førstehjælp ved småskader”, 1,5 timer.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelse “Førstehjælp ved sygdomme”, 1,5 timer.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelse “Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”, 1,5 timer.
Særtillæg 1, del 2 af funktionsuddannelsen, “Førstehjælp ved småskader”, 1,5 timer.
Særtillæg 2 af funktionsuddannelsen, ”Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger”, 0,5 time.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk