Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Formål:
Deltageren kan give livreddende førstehjælp til børn og anvende hjertestarter. Deltageren kan yde relevant førstehjælp ved børns skader, ulykker og sygdomstilfælde.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Indhold:
Det komplette indhold af basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop”, 4 timer.
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen “Førstehjælp og forebyggelse til børn”, 2,5 timer.
Forebyggelse af drukning og betydning af fastspænding i bil, 0,5 time.

Varighed:
7 timer.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpebevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk