Førstehjælp ved ulykker

Formål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter samt udføre livreddende førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene, bevidsthedspåvirkning og ved tegn på kredsløbssvigt.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
2 timer.

Indhold:
Skab sikkerhed og stands ulykken.
Nødflytning.
Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden og fjernelse af
fremmedlegemer i luftvejene.
Tilkald hjælp.
Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning,
herunder stabilt sideleje.
Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt.
Psykisk førstehjælp.
Øvelser med praksisnære scenarier.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk