Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Formål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varme- eller kuldepåvirkning af en person.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
1 time.

Indhold:
Førstehjælp ved hedeslag.
Førstehjælp ved forbrændinger.
Førstehjælp ved forfrysninger.
Førstehjælp ved nedkøling af kroppen.
Øvelser med praksisnære scenarier.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 kursister pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk