Førstehjælp og forebyggelse til børn

Formål:
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Det anbefales at denne uddannelse gennemføres i forbindelse med basisuddannelsen ’Basal førstehjælp til børn’.

Varighed:
2,5 timer.

Indhold:

  • Førstehjælp ved sygdomstilfælde hos børn der medfører kramper eller ændret bevidsthedstilstand
  • Førstehjælp og forebyggelse af småskader efter klemning, snitsår, fald, mv.
  • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding
  • Førstehjælp og forebyggelse af hedeslag
  • Førstehjælp og forebyggelse af ætsninger og forgiftninger

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk