Førstehjælp og forebyggelse til børn

Formål:
Deltageren kan yde relevant førstehjælp ved børns skader, ulykker og sygdomstilfælde.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
2,5 timer.

Indhold:
Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald m.m.
Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning.
Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde.
Forebyggelse af og førstehjælp ved kvælning/strangulering.
Forebyggelse af og førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene.
Øvelser med praksisnære scenarier.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 2070 6175
Mail: ekf@nvjbrand.dk