Basal førstehjælp til børn

Formål:
Deltageren kan give livreddende førstehjælp og anvende hjertestarter.

Målgruppe:
Alle kan deltage.

Varighed:
4 timer.

Indhold:
-Førstehjælpens hovedpunkter
-Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)
-ABC-metoden
-Stabilt sideleje (større børn)
-Overlevelseskæden
-Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
-Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
-Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælperens
hovedpunkter.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Antal deltagere:
Maks. 16 deltagere pr. hold.

Bevis:
Der udstedes elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført kursus.
Kurset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler løbende vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer – minimum indenfor 24 måneder.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 4053 0030
Mail: kursus@nvjbrand.dk