Grill

Sommeren er højsæson for at tænde op i grillen og bruge åben ild. Det skal gøres med omtanke – og ved at følge disse enkle råd, kan du gå en tryg og sikker sommer i møde.

Stil grillen på et sikkert underlag og undgå tør bevoksning. En stor grill placeres minimum 5 meter fra bygninger med hårdt tag. Mindre grill placeres på et underlag, der ikke kan brænde.
Sørg for at have vand parat til slukning. Brug dog aldrig vand til at slukke flammer i en gasgrill, men sluk i stedet alle brændere og flyt maden et andet sted hen.
Brug kun trækul eller briketter som fast brændsel.
Brug optændingsblokke, grillstarter eller særlig tændvæske til at tænde med (aldrig sprit, bioethanol eller benzin).
Sluk altid grillen, når du er færdig.
Flyt aldrig den tændte grill indendørs (pga. risiko for kulilte-forgiftning).
Tøm altid først grillen dagen efter brug eller, når asken er gjort våd.

Læs mere her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folderA4.pdf

Vær opmærksom på, at boligselskaber i egne vedtægter kan have specielle regler om anvendelse af grill.
Ring 112 – også under ferien i alle lande indenfor EU, hvis uheldet er ude, og du har brug for akut hjælp fra brandvæsen, ambulance eller politi.