Gode råd til sommerens grillaftener

Sommer er grilltid og det kan mærkes ved brandvæsenet, der årligt rykker ud til godt 300 brande forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Særligt bortkastet aske er den store synder i forhold til at starte brande. Derfor får I her

Fem gode råd om brug af grill eller bål

Følg nedenståede fem råd om brug af grill og bål, og minimer risikoen for, at grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke
  • Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarlig
  • Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen på bordet eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt. Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  • Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  • Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen – det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage.

 

Særligt ved gasgrillen

Bruger du gasgrill skal du huske regelmæssigt at tjekke regulator og slange for utætheder, samt huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug.

 

Brandfare.dk

Hvis du gerne vil anvende åben ild i haven eller i naturen, så tjek altid brandfareindekset på Brandfare.dk og se, om der er forhøjet brandfare eller udstedt afbrændingsforbud. Forholdene kan variere fra dag til dag, så du bør altid tjekke, hvad der gælder der, hvor du er. Se de andre gode råd om at undgå brand i naturen på Brandfare.dk.

 

Brand eller tilskadekomst

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.