Gode råd til en sikker sankthans

 

På trods af forlydender om afbrændingsforbud til Sankthans, bliver det også i år muligt at fejre midsommer rundt om bålet. Det våde vejr de seneste dage betyder, at brandfareindekset kun viser en lav risiko for naturbrande.

Selv med lav brandfare, er sankthans dog ofte en travl aften for landets kommunale beredskaber. På landsplan er der på denne aften almindeligvis tre til fire gange så mange udrykninger sammenlignet med andre aftener. De mange ekstra brande kan dog forebygges, hvis man tager nogle få, men vigtige forholdsregler. 4 råd til en sikker sankthans:

 

 • Brug kun tørt og rent træ. Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og samtidig stabilt sankthansbål, som ikke vælter under afbrænding. Når bålet skal antændes, kan du med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til noget af den tørre halm eller kvas i bålets kerne. Brug aldrig benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker.

 

 • Hold god afstand. Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have. Bålet bør placeres:
  o 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  o 60 meter fra marker
  o 200 meter fra stråtækte huse eller andet letantændeligt materiale
  o I vindens retning bør afstandene være det dobbelte

 

 • Hold opsyn med bålet. Vær opmærksom på, at du skal føre passende opsyn med bålet. Det betyder, at du ikke må forlade bålet, før det er brændt ud, eller du har slukket det på anden vis. Vi anbefaler, at du medbringer slukningsmidler som eksempelvis en vandkande eller en spand med vand. Husk at det normalt ikke er tilladt at afbrænde bål i hård vind.

 

 • Pas på dyrene. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bunker af grene og kviste kan være oplagte gemmesteder for dyr. Inden antænding bør du derfor sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i sankthansbålet.

Nordvestjyllands Brandvæsen ønsker alle en god og sikker sankthans.