Opretholdelse af afbrændingsforbud i Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommune

Opdateret den 31. juli 2018

PRESSEMEDDELELSE

Genindførelse af afbrændingsforbud i Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommune
Mens solen fortsat skinner, og vi nyder sommervarmen, stiger risikoen for brande i naturen yderligere. Der er nu historisk tørt, og brandfaren nærmer sig det ekstreme. Vi har de seneste dage oplevet flere naturbrande, som en direkte konsekvens af den meget tørre vegetation.
Der udstedes derfor afbrændingsforbud i medfør af Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen gældende for Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommune med virkning fra mandag d. 2. juli 2018 kl. 17.00. Der vil ikke kunne dispenseres fra nedenstående afbrændingsforbud.

Forbuddet gælder afbrænding af:
• Haveaffald
• Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• Affald fra skovbrug
• Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
• Bål, herunder brug af bålfade
• Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
• Brug af åben ild, herunder gasgrill og kulgrill på offentlige naturområder med
vegetation
• Enhver brug af ukrudtsbrænder

Under forudsætning af KONSTANT opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:
• Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående
• Brug af gasgrill, kogeapparater på fast ikke brændbart underlag

Almindelig forsigtighed:
• Parkér aldrig bilen i højt græs. (katalysatoren kan antænde brand)
• Smid aldrig cigaretskodder i naturen
• Efterlad aldrig flasker mv. i naturen (virker som brændglas og kan antænde en
brand)
• Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug)

Nordvestjyllands Brandvæsen følger situationen og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.
Dette vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og der vil blive udsendt en pressemeddelelse med ophævelsen.
Der henvises i øvrigt til Nordvestjyllands Brandvæsens hjemmeside www.nvjbrand.dk eller pr. telefon 40530030 (dagtimer).

Nordvestjyllands Brandvæsen ønsker alle en god og brandsikker sommer.

Claus Bo Nielsen
Beredskabschef