Afbrændingsforbud gældende for bål til sankthans i Nordvestjylland

Der er indført afbrændingsforbud gældende for bål til sankthans i perioden fra den 23. juni 2023 kl. 09:00 frem til den 24. juni kl. 08:59. Afbrændingsforbud gælder for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. 

Burning ban – Information in English

Verbrennungsverbot – Informationen auf Deutch

 

SANKTHANS UDEN BÅL – De seneste mange ugers tørke har efterladt naturen knastør, og på trods af lokale byger, er der stadig meget høj risiko for brand i naturen. Med udsigten til fortsat sol og varme frem mod fredag, vurderes risikoen ved afbrænding af sankthansbål som værende meget høj.

Beslutningen om at indføre afbrændingsforbud i sankthansdøgnet bygger på en lokal risikovurdering af faren for mange samtidige brande, grundet kombinationen af et stort antal samtidige bål, bålenes størrelse, tendensen til at der brændes gren- og haveaffald af som afgiver mange gnister, samt risiko for flyveild.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt: AT TÆNDE BÅL fra den 23. juni 2023 kl. 09.00 frem til den 24. juni 2023 kl. 08.59. Forbuddet er udstedt med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (afbrændingsbekendtgørelsen) § 5, stk. 1.

Der er ikke på nuværende tidspunkt udstedt et generelt afbrændingsforbud i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner, men kun et specifikt forbud mod bål i sankthansdøgnet. Denne beslutning begrundes bl.a. i at brandfareindekset på nuværende tidspunkt er faldende i vores område, samtidig med, at vi oplever meget få brande, hvilket vi tillægger en stor ansvarsbevisthed blandt borgere og gæster i området.

 

Forbud mod at tænde bål sankthans aften

Med forbuddet mod at tænde bål i sankthansdøgnet henvises til enhver form for afbrænding, uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel, herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af sankthansbål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

 

Brug af kul- og gasgrill er fortsat tilladt

Det er fortsat tilladt at benytte både kul – og gasgrill, hvis ikke ejeren af arealet har udstedt lokalt forbud. Hvis I vælger at tænde grillen, så vær ekstra opmærksomme, og følg nedenstående råd:

  • Tænd kun op på ikke-brandbare flader
  • Hold god afstand til bevoksning og bygninger
  • Efterlad aldrig aske, der ikke er slukket helt
  • Tænd aldrig grill, hvis det blæser eller er meget tørt
  • Hav altid vand i nærheden
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

 

For erhvervsaktiviteter gælder særlige regler

For erhvervsdrivende gælder særlige regler og det er fortsat tilladt at udføre professionelt arbejde og erhvervsaktiviteter med ovennævnte effekter, hvis i øvrigt alle tilladelser og normale regler fortsat efterleves, samt under iagttagelse af skærpet agtpågivenhed i forhold til ikke at udgøre eller skabe brandfare. Manglende iagttagelse kan medføre straf- og erstatningsansvar.

Skærpet agtpågivenhed betyder: Der skal udvises tilbageholdenhed med enhver afbrænding, optænding, brug af apparater mv., og øvrige forholdsregler og forsigtighedsregler gælder fortsat.