Børn og ild

Husk, at det altid er de voksnes ansvar at sørge for brandsikkerheden i hjemmet.Som forælder og voksen er du en vigtig rollemodel, og det er vigtigt at lære dit barn, hvordan man omgås ild med respekt. Det handler ikke om at opstille en række forbud, men om at I sammen kan forebygge alvorlige ulykker ved at tale om, hvordan man omgås ild og brandfarlige ting på en hensigtsmæssig måde.

Lær barnet, at man ikke skal gemme sig
For voksne kan det forekomme simpelt, at man skal skynde sig ud, hvis huset brænder, men mange børn bliver bange og gemmer sig i stedet, f.eks. i skabe eller under sengen. Nogen gange gemmer børn sig, fordi de har skyldfølelse over, at de har været med til at starte branden og derfor er bange for, at de voksne skælder dem ud.

Lær barnet at redde sig selv først
Tal med dit barn om, at han eller hun altid skal forsøge at komme den hurtigste vej ud af lejligheden eller huset, f.eks. via vinduet i værelset eller terrassedøren, hvis det brænder.

Lær barnet, at man lægger sig på gulvet og lukker dørene, hvis man ikke kan komme ud
Rum fyldes med røg oppefra og ned, og man skal derfor krybe langs gulvet, hvor der vil være mindre røg, hvis man skal finde vej ud af et brændende lokale. I mørke og røgfyldte rum kan det samtidig være svært at se, hvorfor det er en god idé at krybe langs væggen for bedre at kunne orientere sig. Fortæl dit barn, at hvis han eller hun ikke kan komme ud, skal de lukke så mange døre som muligt og lægge sig ned på gulvet. Efter kort tid vil der komme en røgdykker og hjælpe dem ud.

Lær barnet, at man altid skal tilkalde en voksen
Det er vigtigt, at dit barn ved, at han eller hun ikke selv skal forsøge at slukke branden, men altid kalde på en voksen i stedet for. Også selvom barnet er flov over selv at have startet branden.

Lær barnet at ringe 112
Som forældre bør du lære dit barn at ringe 112.

Aftal, hvad i gør i tilfælde af brand
Aftal, hvor I mødes, f.eks. ved naboen, hvis der opstår brand. Herved skabes et overblik og unødvendigt forsøg på at redde personer undgås.