Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) for driftsansvarlige

Formål:
Deltageren bliver fortrolig med korrekt betjening af ABA-anlæg samt opnår kendskab ansvar og pligter som ABA-driftsansvarlig.

Målgruppe:
Driftsansvarlig for et eller flere ABA-anlæg.

Varighed:
3 timer.

Indhold:
– Hvorfor har vi et automatisk brandsikringsanlæg
– Gennemgang af anlæg/detektortyper
– Orienteringsplaner
– Drifts- og alarminstruks
– Den driftsansvarliges ansvar og pligter
– Brandteori
– Brandtekniske installationer
– Praktiske øvelser

Dato:
Hold oprettes efter aftale.

Kursussted:
Kurset afvikles hos jer, eller vi finder egnede lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimer og weekenden.

Bevis:
Der udstedes kursusbevis ved gennemført kursus.

Kontakt:
Kursuskoordinator Else Kirk Filsø
Mobil: 2070 6175
Mail: ekf@nvjbrand.dk