Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 2 politikere fra henholdsvis Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommune samt politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi. Desuden deltager to observatører.

Medlemmer af bestyrelsen i denne valgperiode er:

– Borgmester i Holstebro Kommune, H.C. Østerby, formand
– Borgmester i Lemvig Kommune, Erik Flyvholm, næstformand
– Borgmester i Skive Kommune, Peder Chr. Kirkegaard
– Borgmester i Struer Kommune, Mads Jakobsen
– Medlem af Struer Byråd, Niels Viggo Lynghøj
– Medlem af Holstebro Byråd, Kim Bak Kristensen
– Medlem af Skive Byråd, Berit Kjølhede
– Medlem af Lemvig Byråd, Kenneth Bro
– Politidirektør for Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard
– En observatør fra medarbejderne i Nordvestjyllands Brandvæsen
– En observatør fra de frivillige
– Beredskabschefen for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S er sekretær for bestyrelsen